دریم رکن: اقتصادي اوټولنیزپرمختګ

دافغانستان اسلامی جمهوریت له پالیسۍ سره سم دملي پرمختګ تګلاری له مخی دپه اقتصادي برخه کی پدی ولایت کی ګڼ شمیرپروژی ترسره شوي ...