په کونړونو ولایت کی دملي پرمختیایی تګلاری دری ګونې ارکان

دافغانستان اسلامي جمهوریت دملی پرمختګ ستراتیژی دری ګونی رکنونه