دختیزو ولایاتودزمکودنقشه کولوامریت دسروی ټیم عضوه:

دختیزو ولایتونودزمکودنقشه کولوامریت کاراهل کارته دسپارلواودسالمی اداری دجوړولواوسمبالولوپه مقصد په پام کی لري چی دسروی دټیم دعضوی پنځمی رتبی بست لپاره دازادی سیالۍ له لاری یونفریوتن چی په کارپوه وي وټاکي په شرایطوبرابرکسان کولی شي چی دفورمې اخستلولپاره د ۱۳۹۰/۸/۲۶ نیټی څخه تر۱۳۹۰/۹/۱۷ نیټې پوری دننګرهارولایت دنقشه بردارۍ اداري امریت ته دخپلوتحصیلي اسنادواویوه قطعه عکس سره مراجعه وکړۍ ،

دلازیاتومعلوماتولپاره په 070925494 شیرې اړیکه ټینګه کړۍ.