دولايت اړونده دسرکاڼو ولسوالۍ د اجرائیه ماموریت سکرتريت (٦) بست لپاره دکانديدانوکارموندلواعلان !

دپورته بست لپاره په لاندې  شرايطوکسان منل کيږي:

وظايف يي په لاندي ډول دي

ترتيب ،تنظيم ومراقبت ازاموراداري واجرائيوي وتقسيم اوقات کاري ولسوالي مربوط.

داستخدام شرايط يي په لاندي ډول دي .

١-افغاني تابعيت ولري .

٢-عمريي د١٨کالوڅخه کم اود٦٤کالوڅخه زيات نوي .

٣-دتحصيل درجه يي بکلوريااولوړذدکړوته ترجيح ورکول کيږي .

٤-دملک په دوه رسمي ژبوپښتواودري باندي پوره تسلط ولري .

٥-دکمپيوټرمربوط دافس (ورډ،اکسيل ،پاورپوينټ) پروگرامونوسره بلدتياولري.

٦-تقاعدته سوق نه وي ،دنيک شهرت لرونکي وي،جرمي سوابق ونه لري ،استعداد،صداقت اوښه کاري سابقه ولري.

امتيازات:

رتب معاش،اوقانوني رخصت لري .

دپورته بست لپاره په شرايطوبرابرکسان کولاي شي چي له ٨/٧/١٣٩١ نيټي څخه تر ٢٠/٧/١٣٩١نيټي پوري دکانديدانوثبت درخواستي فورمه دکونړونو ولايت مقام دانساني سرچينوامريت داستخدام عمومي مديريت څخه ترلاسه کړي اودخپلوتحصيلي اسنادو، دتابيعت تذکره نقل بيوگرافي اويوه قطعه عکس سره مراجعه وکړي اودلازياتومعلوماتولپاره په (٠٧٥٦٥٢٠٨٤٥) شميري سره اړيکي ټينگي کړي.