دولايت مقام مربوط ددفتر رياست دارشيف مامور (۶) بست لپاره دکارموند نی اعــــلان :

دکاراهل کارته دسپارلو اودسالمی اداری دجوړښت په منظور دولایت مــــقــام په (۶) بست کی یونفردارشیف ما مور ته ضرورت لری چې

وظايف يي په لاندي ډول دي.

تهيه ،ترتيب وتنظيم ايجادسيستم مدرن وعصري ارشيف.

شرایط يي پدي ډول دي .

١-دافغانستان تابعيت ولری .

٢-عمر یی له (۱۸) کالو څخه کم اود(۶۴) کالوڅخه زیات نه وی .

٣-ددولــســم صنف د فـــراغـــــت سند ولری .

٤-دهیواد په دوه رسمی ژبوپوره تسلط ولري.

٥دکمپيوټرمربوط دافس (ورډاکسيل،پاورپوينټ)پروگرامونوسره بلدتياولري.

٦- تقاعدته سوق نوي، نيک شهرت لرونکي وي ،جرمي سوابق ونلري ،استعداد صداقت اوښه کاري سابقه ولري.

امتيازات :

رتب معاش اوقانوني رخصت لري.

د پــورته بــست لـپـاره پــه شـــرایطــو بــرابــر کــســان کـــولای شــــی چــی له ٦ / ۱۳٩١ نیټی څخه تر ١٩ / ۱۳٩١نیټی پوری ددرخواستی فورمی دبشری منابعو امريت داستخــدام عمومي مديريت څخه تـــرلاسه کړی اودخپلو تحصیلی اسنادوسره دتابعت تذکـــری کاپی اودیوه قطعه عکس سره مراجعه وکړی اودلازیاتومعلوماتو لپاره په(0756520716) شــمیـــري سره اړیکی ونیسی .